Gói cước

Trial

0

VNĐ/ 1 User/ Tháng

-------------------------------------

20 Users
 Miễn phí 3 tháng dùng thử vnFace Remote
 Nhận thông báo check in thành công qua Telegram
 Chống giả mạo
 Cung cấp API tích hợp
 Cung cấp SDK Mobile tích hợp
Pro

6.000

VNĐ/ 1 User/ Tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí sử dụng kênh thông báo OTT

Dưới 300 Users
 vnFace Remote
 Đa dạng kênh thông báo check in thành công
 Chống giả mạo
 Cung cấp API tích hợp
 Cung cấp SDK Mobile tích hợp
Enterprise

Cung cấp giải pháp On-Premise hoặc On-Cloud tối ưu theo nhu cầu doanh nghiệp

-------------------------------------

Trên 300 Users
 vnFace Remote
 Đa dạng kênh thông báo check in thành công
 Chống giả mạo
 Cung cấp API tích hợp
 Cung cấp SDK Mobile tích hợp