Gói cước

Trial

0

VNĐ

/ 1 User/ 1 Tháng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
trial
20 Users - 1 Device
 • outline
  Check in offline (không cần internet), dữ liệu tự động đồng bộ khi có internet
 • outline
  Cho phép user nhận thông báo qua kênh OTT
 • outline
  Tích hợp lời chào khi checkin thành công
 • outline
  Trợ lý ảo iSee
 • outline
  Chống giả mạo
 • outline
  Cho phép điều chỉnh ngưỡng AI
 • outline
  Cung cấp API nhận thông báo (web, app)
 • outline
  Thêm mới nhanh danh sách người dùng dạng .xlsx
 • outline
  Cho phép người dùng xem lịch sử check in cá nhân
 • outline
  Cho phép Admin xem, xuất báo cáo lịch sử check-in dạng .xlsx

Pro

11.000

VNĐ

/ 1 Users/ 1 Tháng

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí sử dụng kênh thông báo OTT
trial
< 300 Users
 • outline
  Check in offline (không cần internet), dữ liệu tự động đồng bộ khi có internet
 • outline
  Cho phép user nhận thông báo qua kênh OTT
 • outline
  Tích hợp lời chào khi checkin thành công
 • outline
  Trợ lý ảo iSee
 • outline
  Chống giả mạo
 • outline
  Cho phép điều chỉnh ngưỡng AI
 • outline
  Cung cấp API nhận thông báo (web, app)
 • outline
  Thêm mới nhanh danh sách người dùng dạng .xlsx
 • outline
  Cho phép người dùng xem lịch sử check in cá nhân
 • outline
  Cho phép Admin xem, xuất báo cáo lịch sử check-in dạng .xlsx

Enterprise

Cung cấp giải pháp tối ưu dựa theo nhu cầu khách hàng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
trial
> 300 Users
 • outline
  Check in offline (không cần internet), dữ liệu tự động đồng bộ khi có internet
 • outline
  Cho phép user nhận thông báo qua kênh OTT
 • outline
  Tích hợp lời chào khi checkin thành công
 • outline
  Trợ lý ảo iSee
 • outline
  Chống giả mạo
 • outline
  Cho phép điều chỉnh ngưỡng AI
 • outline
  Cung cấp API nhận thông báo (web, app)
 • outline
  Thêm mới nhanh danh sách người dùng dạng .xlsx
 • outline
  Cho phép người dùng xem lịch sử check in cá nhân
 • outline
  Cho phép Admin xem, xuất báo cáo lịch sử check-in dạng .xlsx
Go to top